post

Korzyści z ubezpieczenia grupowego

Ubezpieczenie społeczne to dobra polisa, która daje możliwość indywidualnego podejścia do ubezpieczenia zespołowego, dzięki czemu wysokość składki jest bardziej przystępna. Najczęściej można z niego posiadać w urzędzie pracy, jednak towarzystwa ubezpieczeniowe oferują także ubezpieczenia grupowe dla kobiet prowadzących samodzielną działalność gospodarczą, matek wychowujących dzieci, zatrudnionych na umowę o dzieło/zlecenie czy uprawiających wolne zawody. 

Dzięki tego rodzaju polisie ubezpieczony a jego rodzina może liczyć na wsparcie w przypadku nieszczęśliwych zdarzeń losowych, choroby czy dostęp do opieki medycznej. W przypadku ubezpieczeń grupowych wysokość miesięcznej składki jest zależna od wariantu, który wybierze ubezpieczony. Towarzystwo ubezpieczeniowe przed podpisaniem umowy przesyła szczegółowy cennik świadczenia. Zazwyczaj istnieje kilka wariantów ubezpieczenia, różniących się wysokością składki i zakresem ubezpieczenia. Im niższa składka, tym uboższa oferta. Należy zaznaczyć tu, że w przypadku ubezpieczeń grupowych miesięczne składki są najczęściej niewysokie, stawki zaczynają się już od 20-30 złotych. Niska składka ma jednak pomysł na sumę ubezpieczenia, a co za tym idzie, wysokość wypłacanego przez ubezpieczyciela świadczenia.