post

Czy można znaleźć ubezpieczenie na życie bez okresu karencji?

Co to jest karencja w ubezpieczeniu ?

Karencja jest pojęciem stosunkowo obcym dla przeciętnego zjadacza chleba. To moment następujący bezpośrednio po zawarciu ubezpieczenia, przez który towarzystwo nie udziela ochrony, chyba że do zdarzenia dojdzie w następstwie nieszczęśliwego wypadku. Oznacza to, że od momentu zawarcia umowy przez ten moment nie przysługują nam świadczenia zawarte w umowie z ubezpieczycielem, za które już płacimy składkę. Długość tego okresu zależy od ubezpieczyciela i danego zdarzenia. W przypadku polisy na życie może stanowić to samobójstwo ubezpieczonego, urodzenie dziecka (w przypadku, gdy rodzice opłacili polisę na życie z opcją świadczeń w przypadku ciąży i porodu) lub ciężka choroba.

 

Dlaczego Towarzystwa Ubezpieczeniowe wprowadzają okres karencji ?

 

Czemu firmy ubezpieczeniowe decydują się na takie dodatkowe zabezpieczenie? Przede wszystkim chodzi o to, by zabezpieczyć się przed sytuacją, gdy ktoś celowo podpisuje polisę na życie, będąc jednym wystąpienia danej szkody i zamierzając naciągnąć ubezpieczyciela na koszty. Poza tym towarzystwa ubezpieczeniowe chcą, by ubezpieczenie na siebie „zarobiło”, dlatego niemal każda polisa na życie zawiera okres karencji. Wyjątkiem są sytuacje, gdy dany klient przenosi ubezpieczenie na bycie do innego ubezpieczyciela. Zazwyczaj musi jednak wtedy przejść dodatkowe badania medyczne lub opłacić dodatkową składkę. Zwykle jednak zniesienie okresu karencji okaże się możliwe w przypadku tylko niektórych zdarzeń.

Jakie ubezpieczenie na życie wybrać ?

Najlepszym wyjściem dla klienta jest to znalezienie takiego ubezpieczyciela, który oferuje możliwie najkrótszy okres karencji. Warto też decydować się na wykupienie polisy na życie w stosunkowo młodym wieku, gdy ryzyko wystąpienia poważnych chorób czy nagłej śmierci jest najmniejsze.

post

Ubezpieczenie na życie bez karencji jako dobry wybór

Każda zawarta z agentem ubezpieczeniowym umowa powinna być poprzedzona dokładnym przeczytaniem ogólnych warunków ubezpieczenia. Posiadają one bowiem mnóstwo zapisów, które mogą się dla nas okazać bardziej lub mniej korzystne.

Przykładem warunków, na jakie się zgadzamy, a które w przyszłości mogą się okazać dla nas zaskoczeniem są wyłączenia odpowiedzialności. Towarzystwa nie wypłacą nam odszkodowania w każdym przypadku, nawet jeśli z pozoru zdarzenie wydaje się być ustalone w umowie. Jeżeli chodzi o ubezpieczenia na życie, mogą więc być np. śmierć w wyniku uczestniczenia w życiach wojennych, samobójstwo, czy przedawkowanie używek. Nasza rodzina będzie domagała się wtedy świadczenia jednak agent składając się na OWU nie wypłaci danych pieniędzy.

Kolejnym aspektem, na który powinniśmy zwrócić uwagę jest okres karencji. Jest ostatnie czas, w którym jesteśmy już ubezpieczeni a w którym musimy opłacać składki, jeżeli jednak zdarzenie opisane w umowie nastąpi w trakcie jego bycia, wypłata nie nastąpi. Ubezpieczenie na życie bez karencji możemy znaleźć w ofertach towarzystw, aczkolwiek należy ono do rzadkości. Każde towarzystwo w ten sposób zabezpiecza się przed wyłudzaniem pieniędzy w sytuacji, gdy zdarzenie będące podstawą do wypłaty odszkodowania już nastąpiło lub wiemy, że wkrótce się wydarzy.

Wiele negatywnych uwadze na temat ubezpieczeń wywodzi się właśnie z sytuacji, w których człowiek nie otrzymał odszkodowania. Klienci domagają się wypłaty, jednak towarzystwo powołuje się na wyłączenia opisane w OWU. Czytając dokładnie dokumenty, które podpisujemy możemy uniknąć właśnie takich nieprzyjemności.