Polisa zapewnia szeroki zakres ubezpieczenia, dający ubezpieczonemu i jego rodzinie zabezpieczenie finansowe na wypadek różnych nieszczęśliwych zdarzeń, takich jak zgon ubezpieczonego lub współubezpieczonych (członków rodziny), trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem. 

 ubezpieczenie bez karencji co daje

Zanim podejmiemy decyzje o wykupieniu ubezpieczenia musimy zapoznać się z okresami karencji, które wyszczególnione są w dokumencie ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Jest to okres zaraz po zawarciu umowy, kiedy świadczenie nie zostanie wypłacone mimo wystąpienia zdarzenia objętego zakresem ochrony.

 

Do czego służy karencja?

 

Karencja jest zabezpieczeniem dla Towarzystwa Ubezpieczeniowego przed stratami finansowymi. Gdyby firmy ubezpieczały ludzi chorych lub narażonych na utratę życia musiałyby szybko ogłosić upadłość. Takim zabezpieczeniem dla Towarzystwa obok np. badań lekarskich , jest właśnie czas, który daje możliwość wykluczenia natychmiastowej wypłaty świadczenia bezpośrednio po zawarciu umowy. Nie wszystkie zdarzenia podlegają okresowi karencji, np. śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku często nie podlega okresowi karencji ze względu na swoją losowość.

ubezpieczenie na życie

Czas trwania karencji nie jest jednoznacznie określony. Towarzystwa Ubezpieczeniowe wymagają karencji:

  • 9-miesięcznej lub dłuższej na opiekę w czasie ciąży;
  • Co najmniej 3-miesięczna na poważne zachorowanie i pokrycie kosztów leczenia;
  • Śmierć w wyniku samobójstwa (w większości polis 2-letni okres po zawarciu umowy)

 

Co powinniśmy wiedzieć?

 

Bardzo ciężko jest znaleźć ubezpieczenie bez karencji. W ubezpieczeniach indywidualnych jest to prawie niemożliwe. Niektóre Towarzystwa mogą zaproponować ubezpieczenie bez karencji , jeśli zapłacimy dodatkową składkę, ale nie zawsze zakres ochrony takiej umowy będzie dla nas korzystny. Możliwość zniesienia okresu karencji występuje zazwyczaj w ubezpieczeniach grupowych. Przy negocjowaniu warunków umowy dla większej liczby osób niektóre Towarzystwa idą na ustępstwa i proponują korzystniejsze warunki.